home Arkitektur Skivor POLYURETHANE – SKUM PIR Thermano

Skivor POLYURETHANE – SKUM PIR Thermano

PIR plattor är produkter av de högsta energi resultater och samtidigt den bästa möjliga lösningen som finns på marknaden när det gäller värmeisolering. PIR skum är det vanligaste valet för värmeisolering, både i Europa och USA. Med PIR plattor kan du spara mer än 100 gånger mer energi än vad som används för att tillverka dem. Med PIR polyuretan kan du spara ca 40% av bortkastad energi jämfört med ett oisolerad byggnad, dvs. mycket mer än med andra isolatorer som finns på marknaden.

PIR plattor är resistenta mot penetrering av fukt och okänslig för luftinfiltration och därför ger konstant komfort av frisk luft i huset. Fukt penetrerar inte till rummen, en daggpunkt bilds inte, vilket annars skulle kunna leda till utveckling av skadliga ämnen. Sluten cellstruktur och ökad skumdensitet moderkort ger hög termisk stabilitet för hela byggnadens livslängd, utan att ändra parametrarna för isolering.

Den stora fördelen med polyuretanplattor PIR är mångsidigheten i deras användning. Detta beror på tekniska faktorer, men också på att användningen är underlättad och på att särskilda installationskrav är mycket små och obetydliga. De används framför allt i bostadsbyggandet och industriella och kommersiella byggnader.

Mer information http://www.thermano.eu/