home Arkitektur MED ljusstrålar C

MED ljusstrålar C

Lätta balkar ZC kännetecknas av styrkan, kvalitet och estetik – kort sagt, naturligtvis. Inte utan betydelse är att de kan tillämpas på olika sätt. De byggnader som är byggda på grundval av dem är stabila även under år av intensiv användning – oavsett vilken typ av objekt vi menar. Konstruktioner med lätta balkar ZC sätter fart, främst eftersom de är lätta – de är lätta att transportera och montera, utan att förlora sin estetik och lätt att integrera i arkitekturen av utrymmet. Sådana strukturer kan enkelt isolera – för att höja driftparametrar. De balkarna kännetecknas av hög kvalitet utförande, så de kommer att tillfredsställa även de mest krävande investerare – ja, om vi tillämpar dem i bostadshus, som nyligen ofta händer – som tak, och konstruktioner av denna typ baserade på balkarna. Dessutom – det är värt att använda lätta stålkonstruktioner på grund av resistens mot mögel och mjöldagg, motståndskraft mot skadedjur, energieffektivitet och anti allergiframkallande.