home Arkitektur MODERN BYGGNAD – Skivor Sandwich och Decking

MODERN BYGGNAD – Skivor Sandwich och Decking

För att bygga snabbt och billigt bör man använda lämpliga byggmaterial. För de stora byggnaderna är paneler och trapetsplåt bästa. En sandwichpanel består av tre lager – två lager av kapsling och kärnplåten som utgör fyllningen gjord av polyuretan, polystyren eller mineralull. Dessa plattor är bra isoleringsmaterial. Det används för konstruktion av ytterväggar, golv och väggar. Eftersom materialet är en bra isolator, är det också lämpligt för byggandet av fryshus och de byggnader som måste ha sänkt temperatur. Trapetsplåt används överallt där det finns behov för att ha lätta och hållbara material. Den fullgör mycket väl tak, ytterväggar och mellanväggar inne i byggnaden. Trapetsplåt används också för produktion av staket och garageportar. Den största fördelen med trapetsplåt är dess pris och hållbarhet, och enkel bearbetning och montering. Användning inom byggtrapetsplåt och sandwichelement minskar avsevärt varaktigheten av byggnadsverk och minskar kostnaderna för investeringar.